Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Ośrodek Kultury w Wieliszewie, zwany dalej OKW jest instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Gminy Wieliszew - w jedną instytucję kultury oraz Uchwały Nr XXXIX/393/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Gminy Wieliszew - w jedną instytucję kultury.

Terenem działalności OKW jest Gmina Wieliszew, a siedzibą OKW jest Gminne Centrum Kultury w Łasjkach.

OKW jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną - wpisany w dniu 1 marca 2014 r. do rejestru instytucji kultury Gminy Wieliszew pod nr wpisu 3.

Organizatorem Ośrodka jest Rada Gminy Wieliszew.

Podstawą prawną funkcjonowania Ośrodka Kultury w Wieliszewie jest:
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594);
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);
- statut Ośrodka Kultury w Wieliszewie (załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.09.2020 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2020 r., godz. 12.36Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.34Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1668 razy.